Skip to content

Jognyilatkozat

Tisztelt Honlap Látogatónk!

1. Az oldal használatának feltételei

Mivel Ön ránk talált és oldalunkon böngészik, mi úgy tekintjük, hogy a honlapunkra való belépéssel, a látogató maradéktalanul és feltétel nélkül elfogadja az oldal használatára és az azon található valamennyi szellemi termékre vonatkozó alábbi szabályokat. Ha ez nem így van, kérjük, jelezze!

A weboldalunkon található összes tartalom – beleértve a képeket, a grafikákat, a céglogót, a szöveges tartalmakat, és ezekbe bele nem értendő szöveges vagy képes elemet – a szerzők tulajdonát képezik és a szerzői jog védelme alatt állnak. Az oldal üzemeltetője az Arius Kft., rajta kívül szerzőnek minősül Miskolczi András is (a továbbiakban: Szerző vagy Jogtulajdonos). Mindezen szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, ún. tükrözése (technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz történő újraközvetítése), bármilyen megosztása, a jogtulajdonos külön, kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos. Kérjük, különösen ügyeljen a szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmak jogszerű használatára!

2. A felelősség kizárása

A webhely Jogtulajdonosa nem vállal felelősséget az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő közvetett, vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a webhelyhez való hozzáférés, annak használata, böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében keletkezik be. A felelősséget akkor is kizárja a Jogtulajdonos, ha a letöltés vagy a másolás jogszerű volt. Jogellenes letöltések, és másolások esetén a Jogtulajdonos fenntartja magának a jogot saját kárainak érvényesítésére is.

A honlap oldalon található információk minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a webhely tulajdonosának mindenkori kizárólagos joga, amelyet előzetes tájékoztatás és időkorlát nélkül megtehet.

A webhelyhez kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért az oldal üzemeltetőjét és Jogtulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli.

3. A jogsértések jogkövetkezményei

A Szerző és Jogtulajdonos ezúton tájékoztatja a honlap látogatóját, hogy amennyiben a honlapot üzemeltető Jogtulajdonos személyesen vagy jogi képviselője útján, bizonyítható módon észleli a szerzői jogi tartalmak más nyilvános helyen történő jogtalan, engedély nélküli vagy sértő módon történő felhasználását, úgy a jelen szerződési feltételekben jogsértésenként és alkalmakként 100.000 Ft kötbért köt ki. A Jogtulajdonos feltételezi, hogy a jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, mint Szerzőnek a szellemi termékét képező tartalmakat kizárólag saját, személyes információszerzésre használja fel. A weblap üzemeltetője kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy mint Jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához és ahhoz változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő bármilyen olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével, azaz a honlapon történő böngészéssel és kifejezetten az oldalak vagy valamely képi tartalom saját gépre történő mentésével egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a Jogtulajdonos Szerző székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott vagy szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének, mint Szerzőnek engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként a fenti összegű, alkalmankénti kötbért, azaz napi 100.000 Ft + Áfa összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolásnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezett, átvett szövegünket, vagy bármely különálló, külön is átvehető képi/grafikai elemet kevesebb, mint 10% módosítással használnak fel az engedélyünk nélkül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapodást, a bizonyításhoz pedig ügyvédi „print screent” és közjegyzői tartalomtanúsítást is alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat. A kötbér nem túlzó mértéke úgy került megállapításra, hogy tekintetbe vettük, hogy a nevezett honlap üzleti célú, vevőszerző honlap, amely a Jogtulajdonosnak bevételt termel. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja, a Jogtulajdonos azonban az ezen felüli más kárait is érvényesítheti.

4. A honlap üzemeltetője és a Szerző és Jogtulajdonos adatai (aki a jogsértés esetén a kötbérre jogosult):

Név: Arius Kft.

Székhely: 2014 Csobánka, Fecske köz 1.

Adószám: 12233276-3-13

Cégjegyzékszám: 13 09 149013

Képviselő: Sági Péter ügyvezető

Ügyfélszolgálati e-mal cím: iroda@arius.hu